Бардык көрсөткүчтөрү кошулган кутучаОңдоо

{{Тарыхый мамлекет
 |аталыш              = 
 |расмий аталыш          = 
 |мартаба             = 
 |гимн               = 
 |байрак              = 
 |байрактын_түшүндүрмөсү      = 
 |герб               = 
 |гербтин_түшүндүрмөсү       = 
 |карта              = 
 |өлчөм              = 
 |түшүндүрмө            = 
 |p1                = 
 |flag_p1             = 
 |p2                = 
 |flag_p2             = 
 |p3                = 
 |flag_p3             = 
 |p4                = 
 |flag_p4             = 
 |негизделген           = 
 |жоюлган             = 
 |s1                = 
 |flag_s1             = 
 |s2                = 
 |flag_s2             = 
 |s3                = 
 |flag_s3             = 
 |s4                = 
 |flag_s4             = 
 |ураан              = 
 |борбор              = 
 |шаарлар             = 
 |тил               = 
 |акча_бирдиги           = 
 |кошумча_көрсөткүчтөр       = 
 |көрсөткүчтүн_мазмуну       = 
 |аянт               = 
 |калк               = 
 |башкаруу_формасы         = 
 |сулале              = 
 |башкаруучулардын_даражасы    = 
 |ажо1               = 
 |башкарган_жылы1         = 
 |башкаруучулардын_даражасы2    = <!--Кийинки ажонун даражасы өзгөргөндө колдонулат-->
 |ажо2               = 
 |башкарган_жылы2         = 
 |башкаруучулардын_даражасы3    = 
 |ажо3               = 
 |башкарган_жылы3         = 
 |башкаруучулардын_даражасы4    = 
 |ажо4               = 
 |башкарган_жылы4         = 
 |башкаруучулардын_даражасы5    = 
 |ажо5               = 
 |башкарган_жылы5         = 
 |башкаруучулардын_даражасы6    = 
 |ажо6               = 
 |башкарган_жылы6         = 
 |дин               = 
 |кошумча_көрсөткүчтөр1      = 
 |көрсөткүчтүн_мазмуну1      = 
 |Баскыч1             = 
 |Убакыт1             = 
 |Жыл1               = 
 |Баскыч2             = 
 |Убакыт2             = 
 |Жыл2               = 
 |Баскыч3             = 
 |Убакыт3             = 
 |Жыл3               = 
 |Баскыч4             = 
 |Убакыт4             = 
 |Жыл4               = 
 |Баскыч5             = 
 |Убакыт5             = 
 |Жыл5               = 
 |Баскыч6             = 
 |Убакыт6             = 
 |Жыл6               = 
 |Баскыч7             = 
 |Убакыт7             = 
 |Жыл7               = 
 |Баскыч8             = 
 |Убакыт8             = 
 |Жыл8               = 
 |Баскыч9             = 
 |Убакыт9             = 
 |Жыл9               = 
 |Баскыч10             = 
 |Убакыт10             = 
 |Жыл10              = 
 |Баскыч11             = 
 |Убакыт11             = 
 |Жыл11              = 
 |кошумча_көрсөткүчтөр2      = 
 |көрсөткүчтүн_мазмуну2      = 
 |чейин              = 
 |ч1                = 
 |ч2                = 
 |ч3                = 
 |ч4                = 
 |ч5                = 
 |ч6                = 
 |ч7                = 
 |кийин              = 
 |к1                = 
 |к2                = 
 |к3                = 
 |к4                = 
 |к5                = 
 |к6                = 
 |к7                = 
 |кошумча             = 
}}
 • Аталыш — административдик бирдиктин расмий аталышы.
 • Расмий аталыш — административдик бирдиктин расмий тилинде аталышы.
 • Мартаба — административдик бирдиктин макамы (статусу) (падышачылык, мамлекет ж.б.).
 • Гимн — аймактын гимни.
 • Байрак — аймактын желеги.
 • байрактын_түшүндүрмөсү — Желекте тартылган сүрөттүн мазмуну.
 • Герб — аймактын герби.
 • гербтин_түшүндүрмөсү — Гербде тартылган сүрөттун мазмуну.
 • Карта — аймактын картасы.
 • өлчөм — сөзсүз коюлуучу талаа эмес, автоматтык түрдө = 270px
 • түшүндүрмө — аймактын картасынын мазмуну.
 • Ураан — башкарган үй бүлөнүн урааны
 • p1 — ушул аймакта макаладагы предметке чейин болгон административдик бирдиктин аталышы (шилтеме болмокчу).
 • flag_p1 — ушул аймакта макаладагы предметке чейин болгон административдик бирдиктин байрагы (желеги).
 • s1 — ушул аймакта макаладагы предметтен кийин пайда болгон административдик бирдиктин аталышы (шилтеме болмокчу).
 • flag_s1 — ушул аймакта макаладагы предметтен кийин пайда болгон административдик бирдиктин байрагы (желеги).
 • pN — другие предшественники (если более четырёх, испотзуйте параметры «До» и «После»).
 • flag_pN — флаги государств-предшественников.
 • Негизделген — административдик бирдиктин негизделген жылы.
 • жоюлган — административдик бирдиктин жоюлган жылы.
 • pN — другие преемники (если более четырёх, испотзуйте параметры «До» и «После»).
 • flag_pN — флаги государств-преемников.
 • Борбор — аймактын административдик борбору.
 • Акча бирдиги — бул аймактын акча бирдиги.
 • Шаарлар — бул аймактагы ири шаарлар.
 • Тил — аймактын официалдуу тили.
 • Башкаруу_формасы — бул аймактын башкаруу формасы.
 • башкаруучулардын_даражасы — титулы правителей, заданных в параметрах правитель N. Например: «Короли». Если правители имели различные титулы, можно воспользоваться более общей формулировкой, например: «Основные правители».
 • башкаруучулардын_даражасыN — используется при изменении титула последующего правителя.
 • ажоN — имя правителя N
 • башкарган_жылыN — годы правления правителя N
 • кошумча_көрсөткүчтөр1, 2 — название параметра.
 • мазмундуу_көрсөткүч1, 2 — содержимое параметра.
 • БаскычN — название этапа в истории государства (до 11).
 • УбакытN — дата начала этапа (до 11).
 • ЖылN — год начала этапа (до 11).
 • Чейин — название административной единицы, существовавшей на данной территории до создания предмета статьи.
 • Кийин — название административной единицы, существовавшей на данной территории после упразднения предмета статьи.
 • чN — другие предшественники (до 7).
 • кN — другие преемники (до 7).
 • кошумча — примечания.