kk-3 Бұл қолданушы қазақ тілін жағары деңгейде меңгере алады.