ky-4 Бул колдонуучу кыргыз тилин эне тилиндей билет.