Кара-Көл кенчи – 11–кылымга таандык казына. Колодон жасалган эки кесе, кумган жана эки тулгадан турат. Токтогул районунун Кара-Көл шаарындагы «Комсомол» көлүнүн ордун тегиздөө учурунда байыркы шаардын урандыларынан табылган. Кеселерге кооз оймо-чиймелер түшүрүлүп, кумганга араб тамгасы менен «Ахмад жасады» деп жазылган.

Колдонулган адабияттарОңдоо