Карын – кой-эчкинин идиш катары пайдаланылган карыны. Союлган малдын карын кайнак сууга жыдытып, туздап, үйлөп, кургатып жана ийлеп, ага май жана ар түрдүү азыктар, кээде эт да сакталган.

Колдонулган адабияттар түзөтүү