Кастет — салаага кийгизилип, алаканга кысуу менен, урулган жерин талкалай турган болот урчук кол курал. КР аймагында аны жарандык жана кызмат куралы катары колдонууга тыюу салынган.

Колдонулган адабияттарОңдоо