Катет [грекче kаthetos – тик ылдый (перпендикуляр)] – тик бурчтуу үч бурчтуктун тик бурчун түзгөн, же, башкача айтканда анын тик бурчун камтып турган жактары. Ар бир катет ар бир тар бурчтун каршысында жатат.

Колдонулган адабияттар түзөтүү