Каттоо – шайкештикти баалоонун таризи, ал аркылуу продукциянын, өндүрүш жүрүмдөрүнүн (усулдарынын), сактоонун, ташуунун, сатып өткөрүүнүн, пайдалануунун жана тийешелүү тизмекке ылайык таштандыларды иштетүүнүн мүнөздөмөлөрү көрсөтүлөт.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү