Кегети - Чүй районунундагы суу. Кыргыз Ала тоосунун түндүк капталынан башталып, Чүй дарыясынана жетпей сугатка бөлүнүп кетет.
Узундугу 55 км, алабынын аянты өрөөнү 290 км2.
Башжагында токойлуу кууш өрөөн менен агып, өзөнүндө шагыл-таштар, босоголор бар. Тоодон чыга бериште өрөөнү кеңейип, салааларга бөлүнүп кетет. Жылдык ортчо чыгымы 2,34 м3/сек.

Кегети.
Кегети.
Кегети.

Эң көп чыгымы июлда, эң азы февралда байкалат. Декабрда тартылып, май айында киребаштайт. Ири куймасы–[1] (17 км). Сугатка пайдаланылат. Жээгинде Кегети, Акбешим ж.б.кыштак жайгашкан.

Дагы караңызОңдоо

Колдонулган адабияттарОңдоо

...