Келишим – жарандык укукта эки же андан көп тараптын жарандык укук жана милдеттерди өзгөртүү же токтотуу, аныктоо жөнүндөгү макулдашуусу; бүтүмдүн бир түрү. К. келип чыккан жарандык укуктук мамилелер жана жазуу түрүндө түзүлгөн К. мазмууну чагылдырылган документ.(кара:Келишим . Эларалык укуктагы К . жөнүндө Эларалык келишим. Эмгек укугундагы К. тууралуу Эмгек келишим ).

Колдонулган адабияттар түзөтүү