Кеңсе – мекеме бөлүмү; мекеменин кызмат катка-барын жүргүзүп, күндөлүк документ иштерин тариздей турган бөлүм.

Колдонулган адабияттарОңдоо