Кидик бүркүт (Hieraaetus pennatus), (J.F. Gmelin, 1788):

Booted Eagle of West Bengal.jpg
Hieraaetus pennatus

Жалпы жана өлкөдө таралышыОңдоо

Европанын түштүгүндө, Африкада, Орто жана Түштүк Азияда, Жаңы Гвинея жана Австралияда, республиканын токойлуу тоолорунда кездешет.

Жашаган аймактарыОңдоо

Ар кандай типтеги токойлордо, көбүнчө жалбырактуу, ийне жалбырактуу токойлордо сейрек кездешет.

СаныОңдоо

Кыргызстандын шарттарында саны такталган эмес. Ар кандай жактарда анын саны көп эмес. Акыркы үч жылдын ичинде 2 особң 2001, 2002 жж. кездешкен .

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)Оңдоо

Көчмөн куш. Республиканын территориясына апрелде келет. Уяларын көбүнчө жалбырактуу, чанда гана ийне жалбырактуу дарактарга салат. Уясында 1-2 жумуртка болот. Куштар менен, чанда гана майда кемирүүчүлөр жана сойлоп жүрүүчүлөр менен тамактанат.

Чектөөчү факторлорОңдоо

Түздөн-түз кыруу, уяларын талкалоо.

Көбөйтүү (колдо багуу)Оңдоо

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттериОңдоо

Коргоо үчүн атайын чаралар колдонулган эмес, бирок республика боюнча аны кармоого тыюу салынган.

Коргоо үчүн зарыл аракеттерОңдоо

Коруктардын территорияларында коргоону уюштуруу. Уялоочу жерлерге ӨКЖА уюштуруу. Чектөөчү факторлорду аныктоо, түрдүн биологиясын толугу менен изилдөө.

СтатусуОңдоо

VI категория, Near Threatened, NT: R. Аз изилделген куш. Монотиптүү түр . Кыргызстандын фаунасында бир уруунун жалгыз өкүлү.

Колдонулган адабияттарОңдоо