Кичи Кавказ — Закавказьедеги бүктөлүүдөн пайда болгон кырка тоо тармактары. Чоң Кавказдан Колхида жана Кура ойдуңдары аркылуу бөлүнүп, ага жарыш 600 кмге созулуп жатат. Эң бийик жери 3724 м (Гямыш чокусу). Кичи Кавказга Месхети, Триалети, Сомхети, Мургуз, Шахдаг, Мировдаг, Карабах ж. б. кырка тоолор кирет.Түндүк капталында жазы жана ийне (батыш бөлүгүндө) жалбырактуу токой өсөт.

Кичи Кавказ (Арагац чокусу).

Колдонулган адабияттар

түзөтүү