Клетка (Уюкча) - Өсүүгө, өнүгүүгө, азыктанууга, өрчүүгө, дем алууга жөндөмдүү болгон тирүү организмдердин элементардык бирдиги.

клеткалар (Allium cepa).

Жаныбарлар болобу, өсүмдүктөр болобу же козу-карындар болобу, баардыгы клеткадан турушат. Ушул өзгөчөлүгү боюнча тирүү организмдерди бир клеткалуу жана көп клеткалуу деп бөлүп карайбыз. Клетканын жашоо тиричилигин окутуп үйрөтүүчү илим биологиянын бир бөлүгү - цитология. Акыркы мезгилде "Клетканын биологиясы" деп да айтышууда (англ. Cell biology)

Колдонулуучу адабият түзөтүү

]