Кокустук – 1) жарандык укукта карызкордун жана кредитордун күнөөсү жок келип чыккан жана милдеттенменин аткарылышына терс таасирин тийгизген жагдай. Карызкорду мүлк жоопкерчилигинен бошотот; 2) КР кылмыш-жаза мыйзамдарына ылайык, күнөөсүз зыян келтирүү .

Колдонулган адабияттар түзөтүү