Колония(Отор) (латынча colonia – жайгаштыруу) – 1. бөтөн элдин жергиликтүү калктын бош же отурукташкан жерлерине зордук менен көчүп келип отурукташуусу; 2. экономикалык жана саясий жагынан көзкаранды болуу менен, өзүн басып алган чет мамлекеттин бийлигине өткөн өлкө.

Колдонулган адабият

түзөтүү

“Кыргыз тарыхы” Бишкек 2003. “Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору” “И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик тил Педагогикалык университети”

Интернеттик шилтемелер

түзөтүү