Коммерция (лат. сommercium – соода) – соода-сатык же товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатууга көмөктөшүү боюнча ишмердик.

Колдонулган адабияттарОңдоо