Компенсация (латынча compensation – compensare – теңдештирүү – ордун толтуруу) – 1) жарандын, ошондой эле юридикалык жактын мүлкүнө же кадырбаркына келтирилген зыяндын ордун толтуруу; 2) эмгек укугунда – пайдаланылбай калган өргүү, кызматкердин өзүмдүк аспаптарынын колдонуудан эскиргендиги, берилбей калган атайын кийим ж. б. үчүн кызматкерге төлөнүүчү төлөм.

Колдонулган адабияттарОңдоо