Композитор (латынча compositor – түзүүчү– жаратуучу) – музыкалык чыгарма жаратуучу адам. Композиторлук кесип табигый музыкалык жөндөмдү жана атайын билим алууну талап кылат Кыргызстанда Композиторлор Кыргыз улуттук консерваториясында даярдалат 1939-жылдан Кыргызстан композиторлор союзу иштейт.

Йозеф Гайдн (1732-1809).

Колдонулган адабияттар түзөтүү