Компонент (латынча componentis – түзүүчү) – бир нерсенин түзүүчү бөлүгү, элементи.

Колдонулган адабияттарОңдоо