Конституционализм

Конституционализм – 1) конституцияда айкын чектелген башкаруу; башкаруунун конституциялык усулдарына жана конституцияга таянган саясий тутум; 2) конституциялык түзүлүштү орнотуунун зарылдыгын негиздөөчү саясий-укуктук теория.

Колдонулган адабияттарОңдоо