Консументтер - продуценттер синтездеген даяр органикалык затты пайдалануучу гетеротрофтор. 3 тартиптеги консументтер ажыратылат.

Колдонулган адабияттар түзөтүү

EKOLOJİ ÇEV-150. 3. Hafta: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Dr. Nurzat Totubayeva