Контрмаданият – карама-каршы коомдордун маданий көрсөт-мөлөрүнүн баалуулуктарынын айырмасын белгилөөдө социологияда жана публицистикада колдонулган түшүнүк.
Колдонулган адабияттар түзөтүү

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Философия энциклопедиялык окуу куралы. - Б.:2004 ISBN 9967-14-020-8

[[Category: Социология