Коомдук тартип – мамлекеттик, коомдук уюмдардын бейпил ишмердигин жана менчиктин баардык түрлөрүн коргоо, жарандардын колтийбестигин камсыз кылуу, алардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо максаттарында укук ченемдери жана чаралары аркылуу теске салынуучу коомдук мамилелер.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү