Корей кысыгы - Корей жарым аралы менен Япон аралдарынын (Ики, Кюсю жана Хонсю аралынын түштүк-батыш чети) аралыгында жайгашкан. Япон деңизин Чыгыш Кытай деңиз менен туташтырат. Узундугу 324 км, жазылыгы 180 км, эң тайыз жери фарватерде 73 м. Цусима аралы экиге — Чыгыш жана Батыш өткөөлдөрүнө бөлөт.

Корей кысыгы.

Колдонулган адабияттар түзөтүү