Коррозия – дат басуу – айлана-чөйрөнүн металлдарга тийгизген таасири (химиялык, физикалык-химиялык ж. б.).

Колдонулган адабияттар

түзөтүү