Косинус (латынча cosinus, complementi sinus – синусту толуктагыч) – тригонометриялык функциялардын бири; белгилениши: cos, б. а. у= cosx, мында х — аргумент.

Колдонулган адабияттарОңдоо