Космологиялык негиз

Космологиялык негизАаламды бир тектүү жана бардык багыт боюнча бирдей деп түшүндүрүүчү илимий болжолдоо.

Космологиялык негиз.

Колдонулган адабияттарОңдоо