Ксилема — өсүмдүктөрдүн негизги өткөргүч ткандарынын бири болуп саналат.

Ксилема.

Түзүлүшү

түзөтүү

Ксилема жылчыктары сакталган жыгачтанган клеткалардан - трахеидалардан жана түктөр менен паренхима клеткаларынын биригүүсүнүн негизинде пайда болушат. Өсүмдүктөрдүн кээ бир түрлөрүндө ксилема жакшы өөрчүгөн эмес, ал эми ксилема ткандары жакшы өөрчүгөн өсүмдүктөр болуп - жабык уруктуулар саналышат. Ксилема клеткалары өткөргүч боочолого биригишет да, өсүмдүктү туурасынан кесип караганда шакекче свмал көрүнүшөт.

Негизги кызматы болуп - тамырдан сууну жана эриген туздарды өсүмдүктөрдүн жер үстүнкү бөлүгүнө чыгарып берет, башкача айтканда жогорку агым болуп саналат.

Адабияттар

түзөтүү
  • Токой чарбачылыгы боюнча терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү
  • Өсүмдүктөрдүн анатомиясы жана морфологиясы - Ахматов К.А., Камчыбеков Н.

Ссылки

түзөтүү