Кулон (Кл, С) — 1) эл аралык бирдиктер системасындагы (СИ) электр санынын (электр зарядынын) бирдиги. Белгилениши: Кл. кулон өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты аркылуу 1 А турактуу ток секундда өткөн электр санына барабар (ампер-секунда). Бул бирдик Ш. О. Кулондун ысмы менен аталган; 2) СИ бирдигиндеги электр жылышуусунун (электр индукциясынын агымынын) бирдиги.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү