Кум-дөбө — чөлдөрдө өсүмдүктүн тамырланышынан бир жерде жылбай турган дөбөлөр. Ал эми жалаң кумдан туруп, үстүнө өсүмдүк өспөгөн дөбөлөр «бархан», «дюналар» деп аталат.

Колдонулган адабияттарОңдоо