Кыйыр баскынчылык – эл аралык укук боюнча, кайсы бир мамлекеттин куралдуу күчтөрүнө тикелей кирбеген, же болбосо, мамлекет тарабынан уюштурулгандыгына, же анын атынан, же анын тапшырмасы боюнча аракет кылып жаткандыгына карабастан, алардын катарында экендигин жаап-жашырган бандалар, топтор, туруктуу күчтөр, жалдануучулар аркылуу жасалган баскынчылык.


Колдонулган адабияттар түзөтүү