Кылмыш — коомго коркунуч келтире турган аракет (же аракетсиздик). Анын белгилери: 1) коомдук коркунуч; 2) тыюу салынган коркунучтуу иштерди жасоо; 3) күнөөлүүлүк.Кылмыштын коомдук коркунучтуулугу кылмыштын жаза кодексинде көрсөтүлөт. Коомго коркунуч келтирген, укукка каршы күнөөлүү жосундар жазаланууга тийиш. Ал үчүн кодексте жазанын түрү жана ар бир кылмыштын мүнөзү, коомдук коркунучтуулугуна жараша атайы жаза чаралары каралган.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү