Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасы(Кыргыз АССРи) — 1926—1936 жылдар аралыгындагы ОССФРдин курамындагы автономиялуу республика болгон.

Борбору — Пишпек шаары (1926-жылы Фрунзе деп өзгөртүлгөн).

Кыргыз АССРи 1926-жылдын 1 - февралында Кыргыз Автоном областынын кайра түзүлүшүнөн улам негизделген.

.