Кыргыз Автономиялуу Социалисттик Советтик Республикасы

(Кыргыз АССРи барагынан багытталды)

Кыргыз Автономиялуу Социалисттик Советтик Республикасы (КАССР) — 1926―1936-жылдары ОСФСРдин курамындагы болгон автономиялуу республикасы.

Кыргыз Автономиялуу Социалисттик Советтик Республикасы


Flag of Kyrgyz A.S.S.R.png
Желек
Кыргыз АССРдин 1926-1928 жж. болгон кантондорго бөлүнүшү.1930-жылда кантондорго бөлүнүү жоюлган.

Борбору ― Фрунзе (1926-жылдын 12 майына чейин Пишпек).

КАО жетекчилигинин кайрылуусу эске алынып, ББАК тарабынан Кыргыз АССРи (ОСФСРдин курамында) болуп өзгөрүлгөн (к. Кыргыз Республикасы). Кыргыз АССРи түзүлгөндөн кийин БАКтын Президиумунун төрагалыгына А. Орозбеков, ЭКСтин төрагалыгына Ж. Абдырахманов шайланган.

Колдонулган адабияттарОңдоо