Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасы

(Кыргыз АССРи барагынан багытталды)

Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасы (КАССР) — мурдагы Кара Кыргыз (14. 10. 1924—25. 5. 1925), Кыргыз автономиялуу облусунун 1926-ж. 1-февралдан 1936-жылга чейинки аталышы. КАО жетекчилигинин кайрылуусу эске алынып, ББАК тарабынан Кыргыз АССРи (РСФСРдин курамында) болуп өзгөрүлгөн (к. Кыргыз Республикасы). Кыргыз АССРи түзүлгөндөн кийин БАКтын Президиумунун төрагалыгына А. Орозбеков, ЭКСтин төрагалыгына Ж. Абдырахманов шайланган.

Кыргыз АССРдин 1926-1928 жж. болгон кантондорго бөлүнүшү.1930-жылда кантондорго бөлүнүү жоюлган.

Колдонулган адабияттарОңдоо