Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу

Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу — ардак наам. 1991-жылга чейин Кыргыз ССР эл жазуучусу. Көркөмдүк жагынан нускалуу чыгармалар, адабият жагынан эң ири эмгектер берген, кыргыз жана көп улуттуу совет адабиятын өнүктүрүүгө жана байытууга кызматы өткөн жазуучуларга, драматургдарга, адабиятчыларга берилет. Наам Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун 1968-жылы 20-июндагы указы менен белгиленген.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү