Кыргыз ССРинин герби

Герб 1994-жылы 14-январында Жогорку Кенеште кабыл алынган.

Авторлору: А. Абдраев, С. Дубанаев.

Кыргызстандын гербинде ак шумкар-марттыкты жана кыраакылыкты Ысык-Кол-жаратылыштын сулуулугун, жашоонун, энергиянын булагын, бийик тоолор-кыргызтандыктардын таза, бийик,оой-тилектерин, нийетин билгизет.