Кысса – чыгыш адабиятындагы эпикалык текке кирүүчү карасөз түрүндөгү көлөмү чоң чыгармалар. Аларга уламыштар, икаялар, риваяттар, оозеки жана жазма тарыхый баяндар кирген. Кийин бул термин кандайдыр бир даражада повесть деген аталма менен алмашты.

Колдонулган адабияттарОңдоо

"Кыргыз адабияты энциклопедиялык окуу куралы". Башкы редактор: Ү. Асанов, жооптуу редактор: А. Акматалиев. Бишкек - 2004