Кыш — Жердин Түндүк жарым шарында кышкы чилденин түшкөн учурунан (21-же 22-декабрдан) жазгы күн-түн теңелүүгө чейинки (20- же 21-март) жыл мезгили. Адатта декабрь, январь, февраль айлары кыш мезгили деп аталат. Түштүк жарым шарда бул мезгилде жай болот. Топоним катары да кездешет, мисалы, Кыш-Абад ж. б.

Кыш мезгили (декабрь айы)

Колдонулган адабияттар

түзөтүү