Күбөлүк – юридикалык мааниге ээ болгон кандайдыр бир фактыны (туулгандыгы жөнүндө, никеси жөнүндө), болбосо жактын укугун (окуу жайын бүткөргөндүгү тууралуу, автордугун) ырасмий ырастай турган документ.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү