Күзгү күн-түн теңелүү чекити

Күзгү күн-түн теңелүү чекити .Күн түндүк асман жарым шарынан түштүктү карай өткөн.

Күзгү күн-түн теңелүү чекити 23-сентябрга туура келет. Бул чекитте күн менен түн бири бирине барабар болот. Бул чекитти () белги менен белгилейбиз.

Колдонулган адабияттар түзөтүү