Күндүн тутулушуКүндүн бетин Ай толук же жарым жартылай тосуп өткөндөгү көрүнүш, к. Тутулуу.

Күндүн тутулушу.
1: Күн, 2: Жер, 3: Ай,
4, 5, 6: Күндүн тутулушу.
Күндүн тутулушу.

Колдонулган адабияттарОңдоо