Көкжеле — Асан-Үсөн–атмосферадагы суу тамчыларында күн нурунун сынуусунан, чагылышынан, интерференциясынан жана дифракцияланышынан келип чыккан оптикалык кубулуш. Күнгө карама-каршы тарабына жааган жамгырда күн нурунан түркүн түстөгү жаа пайда болот. Жамгыр тамчылары канчалык чоң болсо,көк желенин өңү ошончолук ачык болот. Кыргыздар көк желени Асман жаасы, Күнжелеси («күндүн кулагы») жез кемпирдин желеси деп да аташат.

Көкжеле.

Колдонулган адабияттарОңдоо