Көк өрдөк (лат. Gavia arctica), (Linnaeus, 1758):

Black-throated Diver, Oulu, Finland 02 (15195370798).jpg
Gavia arctica distribution map.png
Gavia arctica

Жалпы жана өлкөдө таралышыОңдоо

Норвегиянын, Швециянын, Финляндиянын, Германиянын, Полңшанын, европалык Россиянын түндүк бөлүгүнүн ири көлмөлөрүндө тараган. Уралдан ары ареалы түштүккө карай жылат да, Батыш жана Чыгыш Сибирди камтыйт. Түндүк Казакстанда жашайт. Кыргызстанда номинативдүү түрчөсү Ысыккөлдө кездешет.

Жашаган аймактарыОңдоо

Ысыккөлдө Түп жана Жыргалаң булуңдарында уялайт . Кышында көлдүн бардык жеринде кездешиши мүмкүн.

СаныОңдоо

Азыркы учурдагы саны белгисиз, кыштоодо гана кездешип, уялабай калышы мүмкүн. Мурда 5-6 жуп уялачу.

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)Оңдоо

Жыныстык жактан үч жашында жетилет. Апрелдин ортосунан баштап уялайт. Адатта 2 жумуртка басат. Балык жана суудагы омурткасыздар менен азыктанат.

Чектөөчү факторлорОңдоо

Чектеш мамлекеттердин территорияларында Жашаган аймактарынын бузулушу.

Көбөйтүү (колдо багуу)Оңдоо

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттериОңдоо

Ысыккөл коругунда корголот.

Коргоо үчүн зарыл аракеттерОңдоо

Азыркы учурдагы популяциянын абалын аныктоо. Көк өрдөктүн топтошкон жеринде тор менен балык уулоого тыюу салуу.

СтатусуОңдоо

III категория, Critically Endangered, CR: R. Кыргызстандын территориясында тукум курут болуунун чегинде. Номинативдүү түрчөсү кездешет. Чоңдугу үй өрдөгүндөй.

Колдонулган адабияттарОңдоо