Көмөч казан, көмөчтан — тамакты кууруу жана бышыруу үчүн колдонулган түбү жалпак мискей. Адатта диаметри 200-300 мм капталы жапыз сыртты көздөй ийилген, узун сабы бар, капкагы жок.

Көмөч казан