Көпүрө - суудан, терең сайдан, андан ж. б. өтүү үчүн салынган же атайлап курулган өткөөл.