Көрпө-төшөк - кыргыздардагы жатарда алдыга салынуучу, жамынуучу жууркандардын жалпы аталышын туюнтат.

Колдонулган адабияттарОңдоо