Көрүк - отту кызытуу үчүн темир усталар тарабынан колдонулган шаймандардын бир түрү. Аны улам-улам ачып-жаап, отту карай багыттаганда, оттун температурасы жогорулап, темирдин эришине жакшы шарт түзүлөт. Ийге келген темир менен уста жеңил иштейт.

鞴 Көрүк

Көптөгөн кылымдар бою колдонулуп келген бул шайман Кыргызстанда азыркы учурда да аттын такасын, мыгын жасоодо кеңири колдонулгандыгын көрүүгө болот.