Ландшафттык архитектура

Ландшафттык архитектура (англисче landscape architecture – табигый ландшафтты өздөштүрүлгөн аймактар, эл жашаган пункттар, архитектуралык курулуш жана башка комплекстер менен гармонияда айкалыштыруучу көркөм искусство. Л. а-нын милдетине табигый ландшафттарды коргоо, жаңыларын түзүү (бакча-парктык көркөм искусство), ландшафттык системаны план ченемдүү өнүктүрүү кирет. Л. а-да көр­көм искусствонун синтези ишке ашырылат.

Колдонулган адабияттар түзөтүү