Летопись:

  1. Тарыхый окуяларды ошол окуялардын катышуучулары жана күбөлөрүнүн айтканы боюнча жазып чыгуу.
  2. Байыркы орус адабиятындагы баяндоо мүнөзүндөгү чыгармалар.
  3. Эң маанилүү окуяларды жылдар боюнча жазып жүргөн маалыматтар.

Колдонулган адабият түзөтүү

  • Кыргыз Адабияты: энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борбору. Бишкек – 2004.