Лингвистика (лат. lingua – тил) – тил жөнүндөгү илим. Лингвистика тил кубулуштарын изилдөө менен «тилдерди практикалык иликтөөдөн» ар бир тилдик фактыга тигил же бул тилдик кубулуштун пайда болуу себептерин ачууга аракеттениши менен айырмаланат. Лингвистиканын бул өзгөчөлүгүн прагматизм (гр. pragma – иш) деп атоого болот, анткени прагматикалык тил илими прагматикалык жөнөкөй үйрөнүүгө карама-каршы коюлат. Тил илими кыргыз тилинде тил жөнүндөгү окууну туюндурат. Кыргыз тилинде тил ооз көңдөйүндөгү тилди (анат. термин) жана тилди сөздүн (речтин) системасы катары туюндурат. Бул маселеге байланыштуу көптөгөн илимий, тил жөнүндөгү окуу деген терминдер синоним катары да колдонулууда. Лингвистика же тил илими: 1) баяндама (сыпаттама); 2) тарыхый; 3) салыштырма тил илими болуп бөлүнөт.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү
  • “Кыргызстан”. Улуттук энциклопедия: 5-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: «Кыргыз энциклопедиясы» башкы редакциясы, 2014. ISBN 978—9967—14-111-7